Елена Бачева

"Дневникът на мама и татко" е личната ми кауза. С времето тя се расте и се развива. Децата ми са вдъхновение и първопричина за това. В полета на родителството се срещам с предизвикателства, от които се уча и вдъхновявам да предам нататък. В хода на работата за този проект се срещам с нови хора, много от тях са постигнали много в своята област, било то в медицината, образованието, възпитанието. Те ми помагат да продължа напред.

Елена Бачева

Основател