доц. Петя Димитрова

Доцент Петя Димитрова е специалист в областта на имунологията. Завършва магистратура по молекулярна биология в Софийски университет „Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в областта на имунологията в Институт по микробиология, БАН, където понастоящем работи. Специализирала е в Центъра но молекулярна медицина към Клиника III, Университет Ерланген, Германия и във Факултета по Фармокология към Университет Ла Сапиенца, Рим, Италия.