Проект "Родителски кът в читалищните библиотеки"

ПРОЕКТ

“Родителски кът в читалищните библиотеки”

Нашата кауза е родителите от по-малки населени места, където липсват или са малко услугите за деца и семейства, да имат място, където да се събират, за да обогатяват своите знания и умения за ранното детско развитие.

Основната цел на проекта е да осигури на семействата лесен достъп до подходяща литература, образователни игри и обучения/уъркшопи в подкрепа  на добрата родителска грижа и позитивното общуване с децата.

Проектът е насочен основно към по-малките населени места. С реализацията му ще спомогнем за изграждането на по-компетентна родителска общност, навици за четене и съвместната игра между родители и деца.

Създаване на родителски кът в библиотеката на НЧ "Светлина -1896", Гара Бов

Семействата с деца в село Бов нямат равен достъп до качествена и актуална информация и подкрепа за пълноценна родителска грижа. Няма с кого да се консултират по належащи въпроси, освен помежду си. Причината е, че в селото няма детски лекар, няма училище за родители, няма и събирателно място на родители и деца - в цялата Свогенска община няма такова. Читалището с библиотечно-информационен център е притегателно място, но не разполага със съвременна литература за деца и родители. 

В селото са регистрирани 107 деца до 14 г. Според анкета сред 8 майки на деца до 12 г техни източници на информация са почти наравно личния лекар (4), майки/свекърви (2), приятелки (2) и интернет (2). Информацията за грижите и заниманията с детето за почти всички не е достатъчна. В същото време всички искат и биха използвали книги, свързани с отглеждане и възпитание на деца, ако в библиотеката на селото има такива. 

"Работейки с родителите, проектът може да допринесе за оцеляване на училището", споделят представители на местната общност. Според тях, много родители избират училището в Своге заради по-близкия достъп до социални услуги.

Решение

Да създадем приятно място за игра, четене, срещи и обучения в читалищната библиотека, където родители и деца да могат да прекарват време заедно и да имат позитивни преживявания. Да им осигурим лесен достъп до нови родителски и детски книги. Да подпомагаме местната общност в организирането на срещи и събития, насърчаващи пълноценното развитие на децата. 

Дейности

1. Обособяване, обновяване и оборудване на родителски кът и детски кът в библиотеката: 

– изработка на проект за пространствено оформление. Бюджет: 200 лв
– нови прозорец и врата; строителни материали; Прогнозен бюджет: 1200 лв
– включване на родители-доброволци с физически труд по ремонта;
– обезопасени етажерки за книги и играчки, масички, столове и столчета, мек килим, възглавнични. Прогнозен бюджет: 1600 лв

2. Подбор и дарения на книги по програма "Рекламирай с кауза". Първоначална цел: 100 детски и 100 родителски заглавия от дарения

3. Закупуване на материали и образователни игри по програма "Библиотека на играчките" и „Разкажи приказката“ и обучение на местни представители в провеждането на занимания с тях. Бюджет: 2200 лв

Общ бюджет за обновяване и оборудване с книги, игри и материали: 5200 лв

4. Идентифициране на нуждите от ежемесечни обучения и консултации със специалисти – детски лекар, специалисти ранно детско развитие, психолози, акушерки и др.

5. Провеждане на дейности и консултации на място и дистанционно – според нуждите.

Прогнозен бюджет: 200 лв месечно

За програмата "Библиотека на играчките" 

Добра практика на Кът за игра в с. Давидово, обл. Търговище, където вече четвърта година деца и родители се срещат ежеседмично в читалището, където участват в организирани занимания по програмите  „Елементът Игра“ на "Фондация за децата в риск по света"

Цялостният подход е основан на играта и включва компонент „Ранно детство“ и компонент „Обучение за възрастни“. Използвайки подхода, основан на силните страни "Фондация за децата в риск по света" работи с членове на общността за идентифициране на нуждите, адаптиране на програмите и сътрудничество с ключови фигури за постигане на устойчивост и съотносимост към местния контекст. Програмите, основани на игра, имат за цел да насърчат позитивната връзка между детето и родителите и ученето чрез игра и преживяване в този изключително важен период в живота на всяко дете, наречен ранно детско развитие. 

Програма „Библиотека на играчките“ се предоставя в защитено пространство с наличие на стимулиращи детското развитие играчки. Всяка играчка е внимателно подбрана, според нуждите на конкретното дете, така че да подпомага различни области на развитие. Към всяка играчка е предоставена референтна карта, която дава насоки за работа с детето, съобразно стандартите за детско развитие. Програмата е насочена както за индивидуална, така и за групова работа. Програма „Разкажи приказката“ е насочена към групова работа с деца с цел езиково развитие, концентрация, творчество, моторика, социализация и когнитивно развитие.

Фондация за децата в риск по света развива модела на "Кът за игра" в малки населени места с изолирани общности, в детски отделения на болниците, в социални услуги за деца и семейства. Създаването на Кътове за игра е в отговор на конкретните нужди на конкретното населено място, така че то да може да подкрепи местната общност в грижата за децата. В конкретния случай Кът за игра би отговорил на нуждата от обезпечено с ресурси място за срещи на деца и родители. За създаването на Кът за игра е необходимо определянето на подходящо, светло помещение, което да се обзаведе с мебели по размер на децата. Създаването на Кът за игра ще помогне за осигуряването на по-добър достъп на местната общност до услуги за ранно детско развитие и учене.

Повече информация