Проект "Родителски кът в читалищната библиотека"

ПРОЕКТ

"Създаване на родителски кът в читалищната библиотека на село Бов"

Каква е целта?

Целта на проекта е да осигурим на семействата лесен достъп до подходяща литература, образователни играчки, обучения и занимания в подкрепа на добрата родителска грижа и позитивното общуване с децата.

Каква е каузата?  

Каузата е родителите от по-малки населени места, където липсват или са малко услугите за деца и семейства, да имат място, където да се събират, за да обогатяват своите знания и умения за ранното детско развитие.

Каква е идеята? 

 • Да създадем приятно място за игра, четене, срещи и обучения в читалищната библиотека, където родители и деца да могат да прекарват време заедно и да имат позитивни преживявания.
 • На това място да има нови родителски и детски книги и образователни игри и играчки.
 • На това място да се събират заедно родители и деца, за да играят и четат заедно.
 • На това място да се събират децата, които желаят да играят и четат.

Какво направихме до момента? 

 • Заедно с читалището, обединихме местната общност около каузата. Вижте повече.
 • Жителите на село Бов обновиха изцяло избрания кът в библиотеката като дариха 1350 лв и труда си в рамките на изминалата година. Благодарим ви!
 • По наш проект, обзаведохме родителския кът с мебели, дарени от ИКЕА и "Дървеница". Благодарим ви!
 • Събрахме над 100 нови книги за родители и деца, предоставени ни по програма Рекламирай с кауза от най-добрите издателства. Благодарим ви!

За какво набираме средства? 

Набираме средства за реализиране на третия етап от проекта – обучение на местни представители с цел провеждане на занимания с деца и родители, включително по програма „Библиотека на играчките“ и „Разкажи приказката“, както и за пълно или частично набавяне на играчки и материали за целите на заниманията.

За какво ще допринесем?

Ще спомогнем за изграждането на по-компетентна родителска общност, навици за четене и съвместна игра между родители и деца. 

Защо го правим?

Защото семействата с деца в село Бов нямат равен достъп до информация, обучения и консултации по належащи въпроси. В селото няма детски лекар, нито училище за родители или събирателно място за тях. В цялата свогенска община няма подобно място. Читалището с библиотечно-информационен център е притегателно за хората, но не разполага с необходимите условия и литература. В селото са регистрирани 107 деца до 14 г.

 

Дейности през 2022 г.

Ограниченията на достъпа до родителския кът след 2020 г промениха първоначалните цели, но създадоха нови възможности. Благодарение на създадения родителски кът, читалищната библиотеха получи подкрепа по проект "Създаване на поредица с образователни, развлекателни и възпитателни видеа с участието на деца, родители, педагози" в рамките на проект ДАР.

 

 

 


Повече за проекта

Създаване на родителски кът в библиотеката на читалище "Светлина -1896", Гара Бов

Семействата с деца в село Бов нямат равен достъп до качествена и актуална информация и подкрепа за пълноценна родителска грижа. Няма с кого да се консултират по належащи въпроси, освен помежду си. Причината е, че в селото няма детски лекар, няма училище за родители, няма и събирателно място на родители и деца – в цялата Свогенска община няма такова. Читалището с библиотечно-информационен център е притегателно място, но не разполага със съвременна литература за деца и родители. 

В селото са регистрирани 107 деца до 14 г. Според анкета сред 8 майки на деца до 12 г техни източници на информация са почти наравно личния лекар (4), майки/свекърви (2), приятелки (2) и интернет (2). Информацията за грижите и заниманията с детето за почти всички не е достатъчна. В същото време всички искат и биха използвали книги, свързани с отглеждане и възпитание на деца, ако в библиотеката на селото има такива. 

"Работейки с родителите, проектът може да допринесе за оцеляване на училището", споделят представители на местната общност. Според тях, много родители избират училището в Своге заради по-близкия достъп до социални услуги.

Решение

Да създадем приятно място за игра, четене, срещи и обучения в читалищната библиотека, където родители и деца да могат да прекарват време заедно и да имат позитивни преживявания. Да им осигурим лесен достъп до нови родителски и детски книги. Да подпомагаме местната общност в организирането на срещи и събития, насърчаващи пълноценното развитие на децата. 

Дейности

1. Обособяване, обновяване и оборудване на родителски кът и детски кът в библиотеката: 

 • изработка на проект за пространствено оформление. Бюджет: 200 лв.
 • нови прозорец и врата; строителни материали. Прогнозен бюджет: 1200 лв.
 • включване на родители-доброволци с физически труд по ремонта.
 • обезопасени етажерки за книги и играчки, масички, столове и столчета, мек килим, възглавнички, лампа, пердета. Прогнозен бюджет: 1600 лв. 


2. Подбор и дарения на книги по програма "Рекламирай с кауза". Първоначална цел: 100 детски и 100 родителски заглавия от дарения.

3. Осигуряване на материали и образователни игри и играчки, обучение на местни представители и представители на фондация "Дневникът на мама и татко" в провеждането на занимания по четене и игра с родители и деца (Виж по-долу програмите), провеждане на първи занимания.

4. Идентифициране на нуждите от информация и съвети от детски лекар, специалисти ранно детско развитие, психолози, акушерки, консултанти по кърмене и др и провеждане на първи занимания.

Бюджет по т. 3 и т. 4: 2200 лв.

5. Ежеседмично провеждане на занимания с деца и родители и беседи на родители и специалисти според нуждите. Прогнозен бюджет: 200 лв. месечно.

За програмата "Библиотека на играчките" 

Добра практика на Кът за игра в с. Давидово, обл. Търговище, където вече четвърта година деца и родители се срещат ежеседмично в читалището, където участват в организирани занимания по програмите  „Елементът Игра“.

Цялостният подход е основан на играта и включва компонент „Ранно детство“ и компонент „Обучение за възрастни“. Използвайки подхода, основан на силните страни "Фондация за децата в риск по света" работи с членове на общността за идентифициране на нуждите, адаптиране на програмите и сътрудничество с ключови фигури за постигане на устойчивост и съотносимост към местния контекст. Програмите, основани на игра, имат за цел да насърчат позитивната връзка между детето и родителите и ученето чрез игра и преживяване в този изключително важен период в живота на всяко дете, наречен ранно детско развитие. 

Програма „Библиотека на играчките“ се предоставя в защитено пространство с наличие на стимулиращи детското развитие играчки. Всяка играчка е внимателно подбрана, според нуждите на конкретното дете, така че да подпомага различни области на развитие. Към всяка играчка е предоставена референтна карта, която дава насоки за работа с детето, съобразно стандартите за детско развитие. Програмата е насочена както за индивидуална, така и за групова работа. Програма „Разкажи приказката“ е насочена към групова работа с деца с цел езиково развитие, концентрация, творчество, моторика, социализация и когнитивно развитие.

Фондация за децата в риск по света развива модела на "Кът за игра" в малки населени места с изолирани общности, в детски отделения на болниците, в социални услуги за деца и семейства. Създаването на Кътове за игра е в отговор на конкретните нужди на конкретното населено място, така че то да може да подкрепи местната общност в грижата за децата. В конкретния случай Кът за игра би отговорил на нуждата от обезпечено с ресурси място за срещи на деца и родители. За създаването на Кът за игра е необходимо определянето на подходящо, светло помещение, което да се обзаведе с мебели по размер на децата. Създаването на Кът за игра ще помогне за осигуряването на по-добър достъп на местната общност до услуги за ранно детско развитие и учене.

Повече информация